Werkwijze

Het is belangrijk om een coach te vinden die goed bij je past en waar jij een goed gevoel bij hebt. Er vindt daarom altijd een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek plaats om jouw coachingsvraag te verkennen en jouw verwachtingen van het coachingstraject te bespreken.

Coaching bij joutacoaching betekent:
Resultaatgericht in een sfeer van vertrouwen, openheid en respect toegeven aan jezelf.
De vragen of onderwerpen die voor jou belangrijk zijn bepalen de agenda. Diverse methodieken dagen jou uit om in beweging te komen.

De lengte van het traject is afhankelijk van de coachingsvraag. Belangrijk daarbij is dat je bereid bent eerlijk naar jezelf te kijken, want alleen dan zul je de antwoorden op jouw vragen kunnen vinden - antwoorden die je diep van binnen vaak al weet. Als je oprecht naar jezelf durft te kijken en te luisteren, weet je vaak wel wat je het liefste wilt. Het is de kunst om dat naar de oppervlakte te krijgen.

In het algemeen zijn tussen de vijf en tien sessies voldoende. Een sessie beslaat gemiddeld een uur. Coachingsgesprekken vinden in overleg gemiddeld eens per twee weken plaats.

Kennismaken

Maak geheel vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek en neem contact op met joutacoaching

Methodes

Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro Linguïstisch Programmeren is de sleutel tot inzicht, zelfkennis, verandering en effectieve communicatie. NLP is de studie naar persoonlijke excellentie. Het richt zich op die benaderingen, inzichten en strategieën die werken.

NLP heeft zich verdiept in het gedrag van succesvolle mensen om erachter te komen wat ervoor zorgt dat sommige mensen zeer tevreden zijn met hun leven en anderen veel minder. Hieruit blijkt telkens weer dat de omstandigheden niet bepalend zijn voor succes of geluk, maar de manier waarop mensen met de omstandigheden omgaan. NLP helpt je om je meer bewust te worden van jouw mogelijkheden. NLP pas je toe in je werk, relaties, bij sport en gezondheid, kortom altijd.

Meer informatie

Systemisch werk

Mensen leven in sociale verbanden, ook wel 'systemen' genoemd: familie, werkkring, sportvereniging, geloofsgemeenschap, enzovoort. Deze systemen dragen een eigen geschiedenis met zich mee en hebben een sterke invloed op ons. Vaak zijn we ons hier niet van bewust. Sterk bepalend voor de onderlinge relaties binnen het systeem is de zogenaamde ordening.

Soms wordt het evenwicht in een systeem verstoord omdat mensen geen plek krijgen of hun plek niet innemen. Er wordt misschien te veel gegeven, of juist te veel genomen, of diegene die later is gekomen eigent zich rechten toe die behoren bij leden van het systeem die er al eerder waren. Dit uit zich in allerlei gedrag. Bijvoorbeeld in onzekerheid, moeilijk leiding kunnen accepteren of geven, onrustig of prikkelbaar zijn, te veel of juist te weinig verantwoordelijkheid nemen, problemen van de organisatie op zich nemen of op de stoel van een ander gaan zitten. Familieleden kunnen in moeilijkheden komen en psychische of lichamelijke klachten krijgen. Soms is sprake van een gevoel van onbehagen zonder duidelijke oorzaak. Op het werk kan ontevredenheid ontstaan. Binnen organisaties kunnen conflicten rijzen en doelen niet worden gehaald, met soms een hoger ziekteverzuim als gevolg.

Systemisch coachen heeft tot doel de verborgen belemmeringen binnen een systeem zichtbaar te maken en biedt de mogelijkheid een andere positie in te nemen in het systeem. Hierdoor kunnen zowel de mensen als het hele systeem gezonder functioneren.

Meer informatie

MatriXcoaching

Het uitgangspunt bij MatriXcoaching is de interne strategie die mensen hebben ontwikkeld bij leren en emoties. Wanneer er problemen ontstaan, blijkt vaak dat die strategie niet werkt. Dan is het van belang om deze strategie te vervangen door een strategie die beter, makkelijker en sneller werkt. De MatriXmethode gaat niet eindeloos op zoek naar de oorzaak van een probleem, maar werkt effectief en praktisch aan een oplossing. Dat werkt bij de meest uiteenlopende problemen, van dyslexie en andere leerproblemen tot faalangst en fobieën; zelfs mensen met ADHD en autisme hebben er baat bij.

Bij deze methode van coachen los je zelf je problemen op door gebruik te maken van je eigen kracht en kwaliteiten. Zo kun je je eigen, unieke manier van informatieverwerking vinden, die aansluit bij je specifieke behoeften. Daardoor ben je beter in staat om nieuwe informatie op te nemen, te verwerken, op te slaan en weer te gebruiken. Bij mentale problemen is het zaak om je eigen strategie van je eigen beleving van je probleem te vervangen. En dat kun je alleen maar zelf.

De MatriXmethode werkt zowel voor volwassenen, studenten, pubers en kinderen los van achtergrond of IQ. Voor mensen die druk of juist ingehouden gedrag vertonen (ADHD, autisme, Asperger), voor mensen die angsten hebben ( o.a. voor tandarts, dieren, om te vliegen, voor examens of Cito-toets)

Meer informatie